Tumblelog by Soup.io
 • retro-girl
 • maali
 • shinnou
 • madness69
 • ovvlsome
 • cookiedoo75
 • hello-darkness
 • siwuseq
 • Kashmir86
 • stragan-ze-snami
 • gosiamm
 • qb
 • strumienpola
 • nocturnallamb
 • fiolkowa
 • mastema
 • disheveled
 • kregoslupkota
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2018

Reposted fromrubinek rubinek viapsychojunkie psychojunkie

November 10 2018

5157 bd8f 500
Reposted byhereyesmerkabalisekhipisekinnocuousCannonballMartwa13vertheerlentilciapati2k6nezavisanjemkartoflesistermorphinebisianieobecnoscpodkreslajmnieOkruszekblacksadcat
5150 1b90 500
Reposted byoutofmyheadeternaljourneyemocjonalnoscvertheerlaparisiennenezavisanblacksadcat
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaviajero viajero
5124 159f 500
Reposted byPaiMeiPaiMeidevilio
5122 15c7 500
Reposted byimpatientoutofmyheadbreatheslow123zupamarzenvertheer
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaviajero viajero
5117 f5cb 500
Reposted byhereyesrzzkropkawalkthemoonlentilciarybasferycznapati2k6cziczi
A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
5114 860f 500
Reposted byan-enthralled-humanindietroffajnychnielubiehereyesnokturnaloutofmyheadrzzkropkaikarischulz23vertheerousokovertheerlisekhipisek
5111 7f1d
Reposted bypotatosolivierkrocktennerjoanmsucznikzupamarzentomeshlaparisiennerobintsnothingcansaveyounezavisanpierniczekBabson
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
5102 7b22 500
Reposted byBrainyvertheerzupamarzen
5101 5c4d 500
Reposted byBrainyoutofmyheadgreywolfbreatheslow123zupamarzenBabson
5095 43d4 500
Reposted byhashMartwa13surprisemevertheerKokosempodkreslajmnie
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
5090 b3ff 500
Reposted bypensieveindietrofneupsheternaljourneyzupamarzenmy-little-worldart-modalna
5089 d46f 500
Reposted bypati2k6 pati2k6
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viafoodforsoul foodforsoul
5087 f19a
Reposted byBrainy Brainy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl